Ałun glinowo-potasowy

Ałun glinowo-potasowy. Otrzymywany jest przez prażenie bauksytu i kryolitu, które z kolei poddaje się działaniu 50% kwasu siarkowego. Ma postać bezbarwnych, przezroczystych kryształów różnej wielkości, odznacza się słodkawym smakiem, nie ma zapachu. Łatwo rozpuszcza się w wodzie, na powietrzu szybko wietrzeje (na kryształach powstają białe naloty), jest higroskopijny; C. wł. 1,75. Według PN ałun glinowo-potasowy techniczny dzieli się w zależności od stopnia zanieczyszczenia na 2 gatunki, odpowiadające następującym warunkom: Ałun glinowo-potasowy używany jest do impregnacji drewna, utwardzania wyrobów z gipsu i produkcji farb i lakierów. Materiałem zastępczym może być ałun glinowo-amonowy lub inne uznane i stosunkowo tanie środki ognioodporne. ( materiały zastępcze siarczanu cynku).