Fosforan trójsodowy

Fosforan trójsodowy. Synonim: natrium phosphoricum. Symbol chemiczny: Na3P04-12H20 Otrzymywany jest ze stężonych roztworów fosforanu dwusodowego krystalicznego z nadmiarem ługu sodowego. Fosforan trójsodowy jest białym, drobnokrystalicznym proszkiem, łatwo rozpuszczalnym w wodzie, o c. wł. 1,62. Według normy PN winien on zawierać co najmniej 18,7% P2O3; dopuszczalne zanieczyszczenia: do 0,05% części nierozpuszczalnych w wodzie, do 0,5% siarczanów (NaS04), do 0,05% tlenku magnezu (MgO) i ślady glinu, Wapnia oraz chlorków. Stosuje się go do zmiękczania wody w kotłach i zabezpieczania kotłów przed tworzeniem się kamienia.