Permutyt – glinokrzemian sodowy

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPermutyt. Synonim: glinokrzemian sodowy. Otrzymuje się go przez stopienie krzemianów glinu z sodą i dodatkiem kwarcu i wyługowanie rozpuszczalnych w wodzie krzemianów. Ma konsystencję gruboziarnistą; jest nierozpuszczalny w wodzie. Zmiękczanie zeolitami przebiega szybko i na zimno. Nadmiar zeolitów w wodzie nie wpływa ujemnie na jej jakość. Permutyt służy do zmiękczania wody do celów technologicznych, zasilania kotłów i wody pitnej, zwłaszcza przy zastosowaniu filtrów przewoźnych. Zastępczo stosuje się naturalne zeolity, jak natrolit, glaukonit, beolit oraz ostatnio krajowy syntetyczny zeolit-escarbo. Zużycie permutytu (S) wynosi około 1,33 dcm3 masy na 1 m3 wody na 1 stopień twardości niemiecki. Zdolność wymienna 20,5 mg CaO/g, permutytu sodowego 34,3 mg CaO/g.