Metody osadzania składników kamieniotwórczych

img24METODY OSADZANIA SKŁADNIKÓW KAMIENIOTWÓRCZYCH. Metody te polegają na wytrącaniu z wody wapnia i magnezu za pomocą odpowiednich związków chemicznych. Wytrącone związki oddziela się od zmiękczonej wody drogą osadzania w osadnikach i filtrowania. Do zmiękczania i oczyszczania wody metodą osadzania składników kamieniotwórczych stosuje się najczęściej związki chemiczne – węglan sodu; wodorotlenek sodu; fosforan trójsodowy; mleko wapienne; woda barytowa; siarczan glinu; chlorek żelazowy; siarczyn sodu; chlorek sodu. METODY ZEOLITOWE. Metody te polegają na zmiękczaniu wody przez zastosowanie zmiękczaczy zeolitowych bądź nieorganicznych, bądź organicznych (organolitów).