Chemiczne zmiękczanie wody

CHEMICZNE ZMIĘKCZANIE WODY. Zmiękczanie wody chemikaliami odbywa się w aparaturze zmiękczającej przed wejściem wody do kotła. Istota zmiękczania polega na usunięciu związków wapnia i magnezu, powodujących tworzenie się kamienia kotłowego. Nowoczesna technologia zmiękczania i odsalania wody umożliwia usunięcie z wody wszystkich niepożądanych związków. Spośród różnych metod zmiękczania wody najczęściej stosowane są: a) metody osadzania składników kamieniotwórczych, b) metody zeolitowe.