Inne warianty odtłuszczania w parach rozpuszczalnika

img26Inne warianty odtłuszczania w parach rozpuszczalnika

Inne warianty odtłuszczania w parach rozpuszczalnika. Wariant drugi polega na spłukiwaniu z odtłuszczanych elementów nagromadzonego w szczelinach i otworach roztworu smaru strumieniem rozpuszczalnika przepompowywanego przez zainstalowaną na wannie pompę. Wypłukane uprzednio strumieniem trójchloroetylenu części, ,po ich ogrzaniu w parach wyjmuje się z wanny i poddaje konserwacji. Warianty trzeci i czwarty znajdują zastosowanie do odtłuszczania silnie natłuszczonych drobnych, szczelnie ułożonych w koszu części, mających skomplikowaną budowę oraz do odtłuszczania części z blachy, które szybko nagrzewają się w parach. Kosze z częściami zanurza się najpierw w rozpuszczalniku, w którym odmięka gruba warstwa smaru, a następnie wkłada się je do strefy działania gorących par rozpuszczalnika. Bardzo zanieczyszczone wyroby odtłuszcza się najlepiej stosując wariant czwarty, gdyż na powłokę smaru działa fizycznie i mechanicznie wrzący rozpuszczalnik, który ją topi i zmywa. Części są następnie ochładzane w ciepłym rozpuszczalniku i opłukane w parach. Ponieważ w czasie zanurzania poszczególne elementy są poruszane, rozpuszczalnik może dotrzeć do niedostępnych miejsc i dokładnie odtłuścić wyrób. Przydatność poszczególnych wariantów powinna być zawsze sprawdzona dla rozpatrywanego w technologii przypadku.