Odtłuszczanie metali w parach rozpuszczalnika

img25Odtłuszczanie metali w parach rozpuszczalnika

Odtłuszczanie metali w parach rozpuszczalnika. Odtłuszczanie w parach rozpuszczalnika jest najczęściej prowadzonym za granicą procesem oczyszczania wyrobów metalowych za pomocą chlorowanych rozpuszczalników. Rozróżnia się cztery warianty tej metody polegające na stosowaniu odtłuszczania w parze rozpuszczalnika i w ciepłym lub gorącym rozpuszczalniku. Warianty te znajdują zastosowanie przede wszystkim w automatach do odtłuszczenia, jednak ich wykorzystanie jest możliwe również wtedy, gdy do dyspozycji jest wanna z trójchloroetylenem. Według wariantu pierwszego części przeznaczone do odtłuszczania wkłada się do z rozpuszczalnikiem ogrzewanym znajdować się w strefie między wanny do wrzenia, przy czym kosz powinien lustrem wrzącej cieczy a wężownicą, przez którą płynie zimna woda nie pozwalająca na przedostawanie się pary rozpuszczalnika na zewnątrz wanny. Wariant ten ma zastosowanie dla wyrobów o dużej masie, pozbawionych otworów, w których mógłby się gromadzić rozpuszczalnik zawierający rozpuszczony olej. Czas przetrzymywania części należy zawsze ustalić doświadczalnie dla wsadu określonych części. Zbyt krótkie przetrzymywanie wsadu w wannie powoduje wynoszenie znacznych ilości rozpuszczalnika, zbyt długie zaś nie jest celowe, gdyż odtłuszczanie trwa dopóty, dopóki temperatura części nie zrówna się z temperaturą wrzącego rozpuszczalnika. Jako zasadę przyjmuje się, że wyroby powinny być po wyjęciu z wanny prawie suche.