Usuwanie smarów z powierzchni metalu

img21Usuwanie smarów z powierzchni metalu

Usuwanie smarów z powierzchni metalu. Smary usuwa się stosunkowo trudno. Najłatwiej jest usunąć smary produkowane na mydłach, natomiast smary twarde np. TDM usuwa się niezmiernie trudno. Konieczne jest kilkudziesięciominutowe moczenie części zabezpieczonych smarem w nafcie lub gotowanie ich w kąpieli alkalicznej, aby całkowicie usunąć grubą warstwę smaru. Niektóre powłoki typu smarów, np. powłokę Fluidol, usuwa się bardzo łatwo, nawet za pomocą wody z niewielkim dodatkiem mydła. Proces oczyszczania powierzchni metali z zanieczyszczeń typu olejów i smarów, czyli tzw. proces odtłuszczania można przeprowadzić metodami stosowanymi do celów ochrony czasowej, a mianowicie przez odtłuszczenie: 1) w trójchloroetylenie, 2) w benzynie lub nafcie, 3) w emulsjach, 4) w kąpielach alkalicznych.