Odtłuszczanie metali w trójchloroetylenie

img22Odtłuszczanie metali w trójchloroetylenie

Odtłuszczanie metali w trójchloroetylenie. Odtłuszczanie w trójchloroetylenie polega na rozpuszczaniu pokrywającej metal warstwy oleju, smaru lub innych zanieczyszczeń przez zanurzenie części do rozpuszczalnika lub umieszczenie wyrobów metalowych w parach nad wrzącym trójchloroetylenem. Podobne zastosowanie mają oprócz trójchloroetylenu inne rozpuszczalniki należące do grupy chlorowanych węglowodorów, tj. perchlorotetylen i produkowana w kraju mieszanina perchloroetylenu i trójchloroetylenu nosząca nazwę rozpuszczalnika „PT” (Zakłady Chem. Oświęcim). Rozpuszczalniki te powinny być stabilizowane w celu zapobieżenia ich zakwaszeniu. Odtłuszczanie za pomocą rozpuszczalników chlorowanych można przeprowadzać następującymi metodami. a) przez zanurzenie do zimnego rozpuszczalnika, b) przez zwilżanie rozpuszczalnikiem, c) w parach rozpuszczalnika.