Odtłuszczanie przez zanurzenie do zimnego rozpuszczalnika

img23Odtłuszczanie przez zanurzenie do zimnego rozpuszczalnika

Odtłuszczanie przez zanurzenie do zimnego rozpuszczalnika. Odtłuszczanie przez zanurzenie do zimnego rozpuszczalnika, jest najczęściej stosowaną w kraju metodą, gdyż nie wymaga instalowania specjalnego aparatu i instalacji ogrzewającej oraz wentylacyjnej. Zatłuszczone części zanurza się do emaliowanej wanienki z rozpuszczalnikiem, najlepiej rozpuszczalnikiem „PT” i pozwala, aby warstwa oleju lub smaru odmiękła przez kilka minut. Następnie odmywa się resztki zanieczyszczenia pędzlem i płucze je w czystym rozpuszczalniku przy gotowanym w drugiej wanience. Po wysuszeniu części na powietrzu, najlepiej za pomocą strumienia ciepłego powietrza pod wyciągiem, muszą one być natychmiast konserwowane, gdyż inaczej szybko korodują ze względu na wysoką czystość powierzchni metalu. Metoda ta nie nadaje się do wyrobów łączonych z gumą, tworzywami sztucznymi oraz do wyrobów częściowo lakierowanych, gdyż rozpuszczalniki chlorowane są bardzo agresywne i działają rozmiękczająco lub rozpuszczają tworzywa i powłoki organiczne. Niekiedy można się spotkać z korozją wyrobów ze stali w czasie odtłuszczania. Zjawisko to występuje w różnym nasileniu w zależności od gatunku użytego rozpuszczalnika jego stabilności i zawartości w nim chlorowodoru. W celu ochrony przed korozją dodawano do rozpuszczalnika chlorowanego stabilizator o odczynie alkalicznym. Badania wykazały, że dodatek ten wybitnie hamuje proces korozji. Stwierdzono, że szczególnie niekorzystne warunki istnieją wtedy, gdy wprowadzona jest do rozpuszczalnika woda. Stabilizator chroni zupełnie przed skorodowaniem powierzchnie stali, natomiast ochrona metalu w rozpuszczalniku zawierającym wodę jest słabsza. Niemniej jednak dla praktycznych celów nawet obecność wody w stabilizowanym rozpuszczalniku chlorowanym jest bez znaczenia, gdy czas trwania odtłuszczania nie przekracza kilku minut.