Oczyszczanie metali z oleju

img20Oczyszczanie metali z oleju

Oczyszczanie metali z oleju. Na powierzchni metalu mogą znajdować się po procesie obróbki mechanicznej lub montażu oleje mineralne i roślinne oraz smary mineralne. Zanieczyszczenia te pochodzą z obróbki, w której są stosowane jako chłodziwa, bądź też pozostają na metalu wskutek zetknięcia się natłuszczonymi rękami montera. Niekiedy ich obecność wynika z prowadzonych poprzednio zabiegów obróbki cieplnej. Ponieważ istnieje różnica w charakterze różnych olejów i smarów z punktu widzenia łatwości ich usuwania, celowe jest uszeregowanie olejów i smarów w kolejności od najłatwiej do najtrudniej usuwanych. Najłatwiej usuwa się oleje roślinne ze względu na niską lepkość oraz zdolność reagowania z alkalicznymi składnikami kąpieli odtłuszczających. Emulgujące oleje mineralne np. olej E można takie łatwo usunąć w kąpielach alkalicznych. Oleje mineralne usuwa się tym łatwiej z powierzchni metalu im niższa jest ich lepkość np. olej wrzecionowy łatwiej jest usunąć niż olej przekładniowy, który ma wyższą lepkość i nakłada się grubszą warstwą trudną do rozpuszczenia lub zemulgowania.