Klej do celuloidów

Klej do celuloidów. Skrawki celuloidu rozpuścić w acetonie lub rozpuszczalniku „nitro”. Do kleju bezbarwnego konieczne jest użycie bezbarwnego celuloidu; celuloid biały daje klej biały, nieprzezroczysty. Klej ten jest bardzo łatwo zapalny.