Klej do polimetakrylanu metylowego

Klej do polimetakrylanu metylowego. Kawałki płytki polimetakrylanowej rozpuścić w trójchloroetylenie lub czterochlorku węgla na rzadki klej. Miejsca klejone stają się nieprzezroczyste. Zastosowanie chloroformu jako rozpuszczalnika pozwala uzyskać spoinę mniej kruchą i przeźroczystą. Płytki polimetakrylanu można sklejać w grubsze warstwy, zachowując ich przezroczystość, smarując powierzchnie bezwodnikiem octowym i mocno ściskając. Po upływie doby otrzymuje się jednorodny, przezroczysty blok. Warunkiem utrzymania przezroczystości jest absolutny brak wody w bezwodniku octowym. Stężony kwas octowy (tzw. lodowaty) daje spoiny lekko mętne.