Klej do polistyrenu

styropianKlej do polistyrenu. Drobne kawałki polistyrenu rozpuścić w benzenie, trójchloroetylenie lub czterochlorku węgla. Rozpuszczanie można bardzo przyspieszyć, używając zamiast twardego polistyrenu, polistyrenu spienionego, tzw. styropianu. Klej powinien być rzadki, gdyż gęsty przy rozprowadzaniu wyciąga się w nitki. Przechowywać w szczelnie zamkniętym naczyniu, najlepiej w słoiku z nakrętką polietylenową lub poliamidową. Klej ten, ze względu na doskonałe własności izolacyjne polistyrenu, nadaje się do impregnowania drobnych detali używanych w pracach elektrotechnicznych.