Archiwum kategorii: Laboratorium

Znaczenie jakości wody

Znaczenie jakości wody. Jakość wody produkcyjnej ma podstawowe znaczenie. Woda do zapraw i betonów nie powinna zawierać składników wpływających ujemnie na wiązanie i twardnienie cementu oraz trwałość betonów Winna ona …

Kleje bakelitowe

Kleje bakelitowe. Stanowią roztwór spirytusowy lub wodny-bakelitu. Stosuje się je w temperaturze do 150°C i ciśnieniu do 20 kg/cm2 do klejenia kształtek bakelitowych i do robót wodnych. Szerokie zastosowanie mają …

Badanie asfaltu

img22 (4)Przy zakupach asfaltów naturalnych zdarza się, że jedna partia różni się od drugiej gatunkiem i składem, mimo pochodzenia z tego samego źródła. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera badanie …

Wytrzymałość betonu

img27 (2)Po stężeniu beton powinien odznaczać się wytrzymałością odpowiadającą przewidywanym w projekcie budowli naprężeniom statycznym. Chodzi przede wszystkim o wytrzymałość na ściskanie, którą oblicza się według wzoru

R28=160(C/W – 0,5)

gdzie …

Badanie cementu

img21 (3)Z pobrania próbek spisuje się protokół w 2 egzemplarzach. Jedną próbkę cementu wraz z protokołem pobrania oddaje się do samodzielnego laboratorium polowego celem przeprowadzenia badań. O ile na budowie nie …