Miedziowanie elektrolityczne.

Miedziowanie elektrolityczne. Jako elektrolit stosuje się roztwór zawierający 200 g krystalicznego siarczanu miedziowego i 25 cm3 stężonego kwasu siarkowego w 1000 cm3 wody. Anodą jest gruba blacha z czystej miedzi. Gęstość prądu 1…2 A/dm2 (powierzchni przedmiotu miedziowanego), temperatura pokojowa. Po 1 h otrzymuje się warstewkę miedzi grubości ok. 0,03 mm. Jakość powłoki jest tym lepsza, im gęstość prądu była mniejsza.