Własności papy

Ciężar zrywający pasek papy o szerokości 5 cm, wycięty z długości i z szerokości rolki, powinien wynosić minimum: dla papy Nr 80 — 25 kg, dla papy Nr 100—20 kg, dla papy Nr 150— 15 kg. Wydłużenie dopuszczalne przy zerwaniu — co najmniej 2%. Sprawdzanie łamliwości (giętkości) papy odbywa się przy pomocy pręta o średnicach: 3 cm dla Nr 80, 2 cm dla Nr 100 i 1 cm dla Nr 150 w temperaturze 16 do 20°C. Owinięta .około znormalizowanego pręta papa nie powinna pękać ani łamać się. Dobrze zaimpregnowana papa nie powinna przesiąkać w ciągu co najmniej 72 godz. pod ciśnieniem słupa wody o wysokości 100 mm. Ostatnio produkuje się papy o szerokości 1,5 i 0,75 m, a w przygotowaniu jest produkcja papy o szerokości 0,5 m. Tolerancja szerokości i długości rolek papy wynosi 1%, tolerancja wagi tektury w rolce — do 5’%. Papy smołowej używa się do robót dekarskich i izolacyjnych, zwłaszcza do krycia dachów jako wierzchniej warstwy i do robót izolacyjnych o mniejszym znaczeniu. Najczęściej stosuje się ją do krycia prowizorycznych pomieszczeń na placach budów.