Papa smołowa bez powłoki

img27 (4)Papa smołowa bez powłoki. Synonimy: papa smołowa izolacyjna, baledra, papa smołowcowa izolacyjna, tektura smołowcowa izolacyjna. Papę smołową bez powłoki, służącą jako podkład dla papy piaskowanej i jako izolacja lekka, produkuje się przez impregnowanie tektury surowej, odpowiadającej warunkom PN, smołą preparowaną z domieszką paku, według norm obowiązujących dla obu tych surowców. Papa smołowa bez powłoki nie posiada posypki piaskowej, Powinna ona odpowiadać wszystkim warunkom papy smołowej dachowej, za wyjątkiem posypki piaskowej. Ciężar zrywający pasek papy o szerokości 5 cm, wycięły z długości i z szerokości rolki, powinien wynosić minimum: dla papy Nr 80 – 20 kg, Nr 100 -15 kg, Nr 150 — 10 kg. Wydłużenie przy zerwaniu — co najmniej 2%. Sprawdzanie łamliwości, odporności na pęknięcia oraz przenikliwości przeprowadza się jak dla papy smołowej dachowej. Zależnie od długości taśmy tektury surowej sprzedaje się papę smołową bez powłoki w rolkach pojedynczych lub podwójnych. Przyjmuje się tolerancję w szerokości i długości rolek papy w granicach 1%, w wadze tektury w rolce do 5%. Papa smołowa bez powłoki jest papą izolacyjną i stosowana jest przy zakładaniu wielowarstwowych izolacji wodoodpornych jako warstwa spodnia (podkładowa), przy warstwowym pokrywaniu dachów, do uszczelniania drewnianych ścian, stropów itp.