Papa smołowa dachowa

img24 (5)Papa smołowa dachowa. Synonimy: papa smołowa piaskowana, papa dachowa smołowcowa, tektura smołowcowa dachowa. Jest to materiał otrzymywany przez impregnowanie tektury surowej, odpowiadającej warunkom PN, impregnatem ze smoły preparowanej z domieszką paku i posypanie piaskiem. Posyp ka piaskowa powinna być przed użyciem dobrze oczyszczona i odwiana. Granulacja ziaren posypki nie powinna przekraczać 2 mm, przy czym piasek nie może zawierać obcych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego, jak ziemi, gliny, węgla itp. Zamiast piasku można użyć innego materiału, lecz tylko pochodzenia mineralnego i o podobnej granulacji. Papa powinna być cała, bez uszkodzeń, dziur, załamań itp. defektów; przy rozwijaniu rolki nie powinna się przerywać i sklejać; posypka piaskowa powinna być wolna od zanieczyszczeń i przylegać do powierzchni papy. Przy próbie rozwarstwiania papa powinna się okazać na wskroś zaimpregnowana i mieć jednakowy kolor. Dopuszczalne są tylko trzy naderwania, nie dłuższe od 3 cm na jedną rolkę.