Badanie cementu

img21 (3)Z pobrania próbek spisuje się protokół w 2 egzemplarzach. Jedną próbkę cementu wraz z protokołem pobrania oddaje się do samodzielnego laboratorium polowego celem przeprowadzenia badań. O ile na budowie nie istnieje samodzielne laboratorium, próbkę wraz z protokołem przesyła się do właściwego laboratorium, terenowego względnie do laboratorium głównego przy zjednoczeniu lub też do placówki naukowo-badawczej. Badania cementu dokonuje się celem sprawdzenia co najmniej jego cech fizycznych. W przypadku możliwości technicznych placówki badającej pożądane jest sprawdzenie również cech wytrzymałościowych cementu. Ewidencję pobranych próbek prowadzi kierownictwo budowy. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty te obciążają odbiorcę.