Przechowywanie cementu

img22 (3)Przechowywanie cementu wymaga szczególnie starannego zachowania obowiązujących przepisów. Cement jako materiał wrażliwy na wilgoć winien być magazynowany w bardzo suchych, krytych pomieszczeniach, na pomostach drewnianych, w odległości około 0,5 m od ścian, w warstwach najwyżej po 10 worków, położonych poziomo jeden na drugim. Nie należy przechowywać go przez dłuższy okres czasu, gdyż już po trzech miesiącach, zwłaszcza przy wysokim nałożeniu worków, ulega częściowemu lub prawie całkowitemu skamienieniu przez wchłanianie wilgoci z powietrza. Skamieniały cement nie nadaje się do robót konstrukcyjnych i może być użyty jedynie jako domieszka do robót podrzędnych (np. płyty chodnikowe) z dodatkiem cementu świeżego. Przechowywanie cementu bezklinkierowego żużlowego nie powinno trwać ponad 1,5 do 2 miesięcy.