Cement szybkosprawny 450

img23 (3)Specjalne środki stosuje się przy magazynowaniu cementu szybkosprawnego „450″, Magazyn winien być przewiewny, a powietrze w nim suche. Dla utrzymania suchości powietrza należy umieścić w środki magazynu co 10 m oraz przy otworach drzwiowych- – płaskie skrzynie wybite wewnątrz blachą poasfaltowaną, z niegaszonym wapnem w kawałkach. Wapno w miarę jego suchego lasowania się należy zastępować świeżym. Należy zwracać baczną uwagę to, by grudki wapna niegaszonego nie dostały się do magazynowanego cementu. Cement „400″ powinien być zużyty w ciągu 6 tygodni od daty workowania; po tym terminie, przed użyciem, winien być zbadany dla ustalenia jego istotnej wartości. Cement, którego opakowanie uległo uszkodzeniu podczas transportu bądź też przy magazynowaniu, należy natychmiast zużyć.

W każdej dostawie cementu szybkosprawnego (i innych) należy sprawdzać wagę worków i w zależności od wyniku przyjąć odpowiednie dozowanie materiału. Należy dopilnować w oparciu o istniejące przepisy, aby cement szybkosprawny używany był jedynie do właściwych robót. Do obowiązków zaopatrzeniowca należy czuwanie nad tym, aby papierowe worki z cementem były otwierane prawidłowo i nadawały się do zwrotu, aby cement przy otwieraniu worków nie był wysypywany i wdeptywany w ziemię. Oddanie cementu na odcinek robót pod opiekę pionu technicznego nie zwalnia bynajmniej służby zaopatrzenia od obowiązku dalszego śledzenia za właściwym obchodzeniem się z tym cennym materiałem.