Beton

img25 (3)Beton powstaje przez dokładne zmieszanie cementu z kruszywem i zarobienie mieszaniny wodą. Gdy chodzi o uzyskanie betonu o specjalnych właściwościach, dodaje się do tych podstawowych składników środki pomocnicze: wodoszczelne, pianotwórcze, utwardzające, przyspieszające proces wiązania itp. Wszystkie składniki muszą być starannie dobrane co do ilości i jakości. Różne gatunki czy rodzaje cementu dają beton różnej wartości i o różnych własnościach. Podobnie jest z kruszywem. Bywa ono naturalne (piasek, żwir) i sztuczne (tłuczeń, grys). Właściwym spoiwem betonu jest kruszywo miałkie, kruszywo grubsze zaś stanowi szkielet.