Cechy betonu

img26 (3)Beton w stanie świeżym powinien mieć odpowiednią urabialność i ciekłość.

Pod tym względem rozróżnia się betony:
a) ubijalny, zawierający minimum wody,
b) plastyczny (półciekły), ze zwiększoną ilością wody,
c) ciekły (lany), którego stopień rozrzedzenia jest taki, że powoduje spływanie masy pod własnym jej ciężarem i tym samym łatwiejsze wypełnianie formy,
d) wibrowany, tj. ubijalny lub plastyczny, wprawiony przy pomocy wibratorów w drgacie, dzięki czemu bez dalszych domieszek wody staje się na czas drgania ciekły.