Próbki cementu

img20 (3)Za najmniejszą partię podlegającą badaniu uważa się przesyłkę 30 t cementu tego samego gatunku i wytwórni, z jednakową datą workowania. Próbki pobiera komisja na terenie budowy. Z partii cementu zakwalifikowanej pod względem jakości pobiera się próbki z dowolnie wybranych 20 worków po 1 kg z każdego worka. Próbki poddaje się następnie zmieszaniu w suchym i czystym miejscu i dzieli się na 2 próbki po 10 kg każda. Jako opakowania można użyć szczelnych naczyń blaszanych, a w ich braku — worków po cemencie tego samego gatunku i daty. Worki powinny być dobrze związane, naczynia dobrze zamknięte. Zarówno worki, jak i napełnione naczynia należy opieczętować.