Barwienie aluminium i jego stopów na kolor czarny

Barwienie aluminium i jego stopów na kolor czarny. Rozpuścić 100 g wodorotlenku sodowego w 800 cm3 wody i dopełnić do 1000 cm3, następnie dodawać niewielkimi porcjami sól kuchenną aż do momentu, gdy następna porcja nie rozpuszcza się w trakcie mieszania (roztwór nasycony). W ogrzanym do temp. 40…50°C    roztworze zanurzać przedmioty na ok. 20 s, oczyścić ostrą szczotką i ponownie zanurzyć w roztworze aż do momentu wywiązywania się pęcherzyków gazu. Umyć dokładnie wodą i wysuszyć.