Barwienie aluminium i jego stopów po utlenieniu powierzchniowym

aluminium barwienieBarwienie aluminium i jego stopów po utlenieniu powierzchniowym. Podczas utleniania aluminium powstaje na jego powierzchni bardzo cienka, bezbarwna, twarda i przezroczysta warstewka tlenku. Dzięki temu, że jest ona mikroporowata, można ją zabarwić na dowolny kolor w wodnych roztworach barwników, a następnie zamknąć pory przez długotrwałe gotowanie w wodzie. Utlenianie można przeprowadzić chemicznie lub elektrolitycznie.
Aby utlenić chemicznie, należy zanurzyć przedmiot na 3…5    min w roztworze o temp. 90…100°C, zawierającym 30 g węglanu sodowego i 15 g chromianu sodowego lub 10 g dwuchromianu potasowego. Następnie wypłukać i natychmiast przenieść do kąpieli barwiącej.

W celu utlenienia elektrolitycznego należy przyrządzić 10-procentowy roztwór kwasu siarkowego (945 cm3 wody destylowanej i 55 cm3 stężonego kwasu siarkowego) i umieścić go w wanience elektrolitycznej. Przedmioty utleniane zawiesić jako anodę; za katodę służy blacha ołowiana. Prowadzić elektrolizę w temp. poniżej 20°C prądem o gęstości 1 …1,8 A/dm2 (powierzchni przedmiotów), przez 20,..40 min, w zależności od pożądanej grubości powłoki tlenkowej. Opłukać kilkakrotnie w wodzie destylowanej i przenieść do kąpieli barwiącej.

Do barwienia warstewki tlenkowej, uzyskanej jednym z dwóch podanych sposobów, w zasadzie nadaje się każdy barwnik bezpośredni rozpuszczalny w wodzie, ale najtrwalsze wybarwienia otrzymuje się przy użyciu tzw. barwników poloksalowych. Zależnie od pożądanej intensywności zabarwienia, kąpiel barwiąca może zawierać od 1,5 do kilku gramów barwnika na 1000 cm3 wody. Najlepsze wyniki daje barwienie w temperaturze pokojowej, chociaż trwa dłużej, niż w temperaturze podwyższonej.

Po uzyskaniu barwy nieco ciemniejszej, niż pożądana, płukać przedmioty w zimnej wodzie, następnie w wodzie o temp. 60°C, suszyć w temperaturze pokojowej po czym ogrzewać do temp. 90…100°C w ciągu 10 min. Na koniec umieścić we wrzącej wodzie destylowanej na 1 …2 h. Po wyjęciu wysuszyć.