Barwienie aluminium i jego stopów na kolor szary lub zielony

Barwienie aluminium i jego stopów na kolor szary lub zielony. Rozpuścić 20 g wodorotlenku sodowego i 10 g dwuchromianu potasowego w 1000 cm3 wody, ogrzać do wrzenia i zanurzać barwione przedmioty.
Po krótkim czasie powstaje zabarwienie szare, po dłuższym gotowaniu – jasnozielone.