Kleje bakelitowe

Kleje bakelitowe. Stanowią roztwór spirytusowy lub wodny-bakelitu. Stosuje się je w temperaturze do 150°C i ciśnieniu do 20 kg/cm2 do klejenia kształtek bakelitowych i do robót wodnych. Szerokie zastosowanie mają w budownictwie (roboty montażowo-elektryczne) gotowe wyroby bakelitowe elektrotechniczne, a mianowicie: a) wypraski elektrotechniczne, produkowane z mieszanki bakelitowej i bakelitu skrawkowego, jak: tulejki, tuleje, szpule, obsady cewek, płytki do gniazdek, płytki rozdzielcze, śruby rozdzielcze, wkrętki, podkładki, płytki izolacyjne, płytki zaciskowe, szpule, pierścienie, części do skrzynek telefonicznych, skrzynki akumulatorowe; b) płótno bakelizowane grubości 0,6—-1,1 mm i papier bakelizowany grubości 0,08—0,1 mm, stosowane do wyrobu przekładek izolacyjnych do uzwojeń różnych aparatów technicznych; c) bakelit warstwowy na papierze w płytach płyty gumoidowe: o grubości 0,2—50 mm, stosowany do wszelkiej go rodzaju tablic elektrotechnicznych, a przede wszystkim do tablic rozdzielczych niskiego i wysokiego napięcia; d) bakelit warstwowy na płótnie w płytach (płyty gumoiteksowe, gliwiteksowe, nowoteksowe, durteksowe), o grubości 0,3—120 mm, stosowany do wyrobu kółeczek i kół zębatych, dźwigienek, przekładni itp.; e) rury i pręty z bakelitu warstwowego, stosowane do prac elektrotechnicznych jako części-składowe różnych aparatur, rozdzielni, podkładek, jako ochrona szyn i przewodów; . f) płyty okładzinowe (bakelit warstwowy o grubości 1—8 mm), stosowane do posadzek kostek posadzkowych, pokrycia drzwi. Na specjalne wyróżnienie zasługują płyty gumoidowe, stosowane do montażu urządzeń elektrycznych w budownictwie przemysłowym, a mianowicie do: tablic rozdzielczych, tablic oświetleniowych; aparatury dźwigowej, tablic sygnalizacyjnych i przepustowych, płytek i podkładek do rozdzielni okapturzonych i osprzętu. O ile gumoid nie odpowiada stawianym mu wymaganiom technicznym. stosuje się do podanych wyżej celów płyty gumoiteksowe. Dawniej stosowano płyty marmurowe. Rozprowadza się następujące wyroby bakelitowe: 1) papier bakelizowany powlekany- żywicą w rolkach (typ papieru rezolitowego) szerokości 100 i 200 cm, ważących zależnie od szerokości 25 lub 50 kg. Grubości papieru od 0,07 do 0,09 mm, z tolerancją 0,01 mm; : 2) płótno bakelizowane powlekane rezolitem, w blokach szerokości 70 cmi 140 cm, ważących 25 lub 50 kg, w grubościach 0,6 do 1,1 mml 3) płyty gumoidowe w różnych wymiarach i grubościach (patrz cennik branżowy dystrybutora); 4) płyty gumoiteksowe prasowane, z tkaniny bakelizowanej nasyconej rezolitem, oraz rury gumoiteksowe, zwijane na bazie tekstylnej; 5) rury i pręty gumoidowe, pręty i bloki (krążki) gumoiteksowe oraz wypraski.