Bakelit i wyroby bakelitowe

img19Bakelit i wyroby bakelitowe. Bakelit produkowany jest- z fenoli i formaldehydów w drodze procesu kondensacyjnego, w obecności katalizatora alkalicznego (sody, amoniaku itp.) i przy zastosowaniu obróbki cieplnej w temperaturze 80 do 150°C. Bakelit nie ma bezpośrednio zastosowania w budownictwie. Zastosowanie to znajdują dopiero produkty obróbki (prasowania i kondensacji) proszku bakelitowego. Występują one pod postacią twardej, nietopliwej, nierozpuszczalnej i wytrzymałej masy bakelitowej, będącej tworzywem termostatycznym. Bakelit skrawkowy. Jest to mieszanka bakelitowa fenolowo-krezolowa, wypełniona pociętymi odpadami tekstylnymi, o wysokich własnościach mechanicznych, używana do wyrobów elektrotechnicznych wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej. Mieszanki bakelitowe — czysto fenolowe, krezolowe i fenolowo-krezolowe, stosowane są w produkcji pomocniczej elektrotechnicznej budownictwa do wyrobu wyprasek, kształtek bakelitowych, wyłączników ręcznych, dźwigowych „(0,8 kg), przełączników ręcznych (1,0 kg), uchwytów do przewodów antygronowych (0,03 kg), puszek antygronowych (0,16 kg), zacisków tablicowych (0,06 kg), głowic kablowych telefonicznych (1 kg), armatur, izolatorów, wkładek, dławików.