Trolit i Celuloid

img21Trolit BC. Jest to masa plastyczna acetylocelulozowa, otrzymywana z, alkalicelulozy i chlorku benzolu. C. wł. 1,22—1,8. Produkty z trolitu są niepalne i dają się kształtować w płyty, sztaby, kształtki i rury. Przez gorące natryskiwanie na odpowiednie formy roztworu acetylocelulozy zmieszanego z obciążnikami i plastyfikatorami (materiałami zmiękczającymi) otrzymuje się cienkościenne wyroby trolitowe, stosowane w radiotechnice. Wyroby acetylocelulozowe stosuje się w budownictwie do: poręczy, uchwytów, urządzeń świetlnych, płyt ściennych, klamek, dźwigów, kabin itp. Celuloid. Jest to mieszanina azotanów celulozy, plastyfikatorów (kamfory) i barwników (jeżeli chodzi o celuloid nieprzezroczysty). Do masy celuloidowej dodawany jest wypełniacz. Celuloid produkowany jest w postaci płyt polerowanych lub nie-polerowanych o grubości 0,3 do 6 mm, rurek o grubości ścianek 0j5 do 2 mm i o średnicy zewnętrznej 3 do 7 mm oraz prętów kolorowych krytych lub nieprzezroczystych. Jest on plastyczny przy formowaniu, twardnieje na przezroczystą masę, ma c. wł. 1,3 do 1,5. Jest tworzywem termoplastycznym, Acetoceluloza, zwana octanem celulozy, otrzymywana jest przez acetylowanie celulozy bezwodnikiem octowym i lodowatym kwasem octowym. Łatwo palnym, mało odpornym na światło, rozpuszczającym się w acetonie, eterze, octanie etylu, estrach, ketonach itp. rozpuszczalnikach organicznych. Rozkłada się w kwasach i alkaliach. Arkusz celuloidu powierzchni 1,073 m2 (740X1450 mm) i grubości 0,3 mm waży 0,4 kg, o grubości 0,6 mm — 0,8 kg, o grubości 1 mą 1,35 kg, o grubości 1,5 mm — 2 kg, o grubości 2 mm — 2,5 kg, o grubości 3 mm — 4 kg, o grubości 5 mm — 6,5 kg, wreszcie o grubości 6 mm — 7,85 kg. Celuloid przezroczysty w arkuszach stosowany jest do sprzętu budowlanego jako materiał do okien ochronnych (szyby ochronne do ciągników, przenośnych warsztatów polowych, wszelkiego rodzaju namiotów dla ekip budowlanych itp.). Szerszego zastosowaiiia w budownictwie nie ma. Przy zamawianiu celuloidu należy dokładnie podawać Nr gatunków z podkreśleniem grubości oraz wyglądu (polerowany, niepolerowany). Jednostką miary jest kg. Opakowanie stanowią klatki drewniane, zawierające 50 kg masy.