Igelit i winidur

Igelit i winidur (wyroby z nich). Polichlorek winylu otrzymuje, się z chlorku winylu przez polimeryzację w autoklawach pod ciśnieniem. Ż polichlorku winylu otrzymuje się następnie igelit czyli polichlorek winylu plastyfikowany i winidur czyli polichlorek winylu twardy, Z igelitu produkuje się obecnie: igelit walcowany, płyty igelitowe prasowane, taśmy igelitowe na paski, węże igelitowe 0 do 9,9 mm oraz powyżej 10. mm, płyty igelitowe podeszwowe, wycieraczki igelitowe, wreszcie korki igelitowe w wymiarach podawanych cennikami branżowymi. Z winiduru produkuje się: płyty winidurowe twarde (o wysokich własnościach dielektrycznych), rurki winidurowe, pręty winidurowe do spawania, naczynia winidurowe (np,. wiadra, czerpaki, bańki itp.), według cenników branżowych. Własności igelitu wyrobów igelitowych: zawartość palatinolu F 30 lub 40%, trójkrezylofosforanu 25 do 40°/o lub palatinolu C od 35 do 40%; wykazują odporność na niskie temperatury, w związku z czym stosowane są w kablownictwie (Vihyleum, artykuł zastępczy linoleum). Igelit jako surogat twardej gumy stosowany jest w różnych postaciach do różnych celów. Ma c. wł. 1,35, temperaturę plastyczności 80°C. Nie utwardza się. Własności winiduru i wyrobów: wysoka wartość przeciwkorozyjna, niepalność, brak zapachu, termoplastyczność, odporność na działanie wody, chemikalii i kwasów żrących, łatwość obróbki mechanicznej, spawania i klejenia (do klejenia stosuje się kleje PCD 13 i PC 10) .