Tlenki metali

Tlenki metaliTlenki metali. Otrzymuje się przez wyprażenie węglanów w temperaturze powyżej 800°C.

Tlenki glinu, chromu i żelaza można otrzymać, wytrącając z roztworów soli tych metali, przez działanie wodą amoniakalną, galaretowate wodorotlenki. …

Węglany metali

Węglany metali. Węglany, z wyjątkiem sodowego, potasowego, chromowego, glinowego i żelazawego, można sporządzić dodając do roztworu jakiejkolwiek rozpuszczalnej soli danego metalu – roztwór węglanu sodowego do chwili, gdy następna dodana …

Przechowywanie chemikaliów

Wszystkie chemikalia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a osoby dorosłe, nie biorące udziału w pracach chemicznych, trzeba poinformować o niebezpiecznych własnościach związków chemicznych.

Pęknięte szklane naczynia należy natychmiast …

Szkodliwe substancje

Wszystkie substancje chemiczne należy traktować jako szkodliwe dla zdrowia. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do związków tzw. metali ciężkich, jak: miedź, ołów, cynk, nikiel, kobalt, rtęć, chrom i inne. …

Rozpuszczalniki

rozpuszczalnikRozpuszczalniki
substancje ciekłe stosowane do otrzymywania roztworów.

Do najczęściej stosowanych rozpuszczalników należą:

Alkohol etylowy C2H5OH – spirytus
ciecz bezbarwna. Temp. wrzenia 78,5°C. Zawiera 96% alkoholu. Palny. Rozpuszczalnik wosków, lakierów szelakowych.…