Czernienie srebra

Czernienie srebra. Zabieg ten ma na celu nadanie przedmiotom srebrnym cech wyrobów starych. Stosowane roztwory zawierają zwykle siarczki lub wielosiarczki sodowe bądź potasowe oraz najczęściej węglan amonowy. Siarczki i wielosiarczki są nietrwałe i trudne do uzyskania dla amatora. Srebro można również przyczernić w prosty, ale niezbyt przyjemny sposób: stare zepsute jajo kurze rozmieszać w 500 cm3 roztworu zawierającego 5 g węglanu amonowego. W tak przygotowanej kąpieli zanurzać przedmioty srebrne do uzyskania pożądanego stopnia zaczernienia. Ze względu na bardzo niemiły zapach zabieg ten należy przeprowadzać na wolnym powietrzu. Po starannym opłukaniu przedmiot wysuszyć.