Fluralsil i fungol

„Fluralsil”. Jest to zabarwiony na pomarańczowo fluorokrzemian cynku. Stosowany bywa do impregnowania drewna i do odgrzybiania elementów drewnianych w budynkach mieszkalnych. Materiałami zastępczymi mogą być: fluorokrzemian cynku, „Fungol”, dwunitrofenolan sodu, fluorek sodu, chlorek cynku, „Nitrol” i „Pasta B”. Opakowanie: beczki drewniane 250 kg. „Fungol” i „Fungol B”. Jest to fluorokrzemian cynku lub fluorek sodu zabarwiony na brunatno. Ma postać soli, jest bez zapachu, nie barwi, rozpuszcza się w wodzie. Stosowany jest jako roztwór wodny 5% do malowania powierzchni drewna dwukrotnie, w odstępie kilku godzin. Przy większej wilgotności stosuje się 10% roztwór wodny. „Fungol” jest w zasadzie impregnatem do zabezpieczania elementów słabo zagrożonych grzybem. Używany jest do drewna od I piętra wzwyż (belki stropowe, podłogi zwykłe i ślepe, impregnacja podsypki podłogowej itp.). Przy dwukrotnym nasycaniu „Fungolem” zużywa się około 25 g soli. lub 0,5 l roztworu na 1 m2 drewna sosnowego, nie heblowanego, powietrzno — suchego. Opakowanie: torby papierowe 1 kg.