Obróbka i uszlachetnianie powierzchni szkła

Obróbka i uszlachetnianie powierzchni szkła.
Wstępne przygotowanie polega na oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni szkła. Można to zrobić tak, jak w przypadku powierzchni metali, można również zastosować tzw. mieszaninę chromową, w której zanurza się wstępnie umyte przedmioty szklane na kilka godzin, następnie dokładnie spłukuje wodą.

Malowanie na szkle
Najlepszą przyczepność do szkła wykazują lakiery szelakowe oraz lakiery i emalie pokostowe. Emalie „nitro” łatwo odpryskują od szkła po wyschnięciu. Lakiery szelakowe bezbarwne można barwić barwnikami rozpuszczalnymi w wodzie, gdyż rozpuszczają się one również w alkoholu. Do zabarwiania lakierów pokostowych trzeba używać barwników rozpuszczalnych w tłuszczach. Oba typy lakierów można zamienić na kryjące emalie, dodając odpowiedni pigment. Bardzo trwałe napisy i rysunki na szkle otrzymuje się przy użyciu odpowiednich atramentów. Czarny -otrzymuje się przez zmieszanie 10 g sproszkowanego węgla drzewnego, 10 g sadzy i 40 g szkła wodnego; biały – przez zmieszanie 10 g siarczanu barowego lub kredy szlamowanej i 40 g szkła wodnego.