Patynowanie miedzi i jej stopów

patyna miedzPatynowanie miedzi i jej stopów. Najprostszy, lecz wymagający dość długiego czasu, sposób polega na umieszczeniu zwilżonych kwasem octowym przedmiotów w atmosferze dwutlenku węgla i pary wodnej.
Na dno wanienki lub talerza należy nasypać warstwę wilgotnych trocin lub wilgotnego piasku na wykonanym z drutu stojaczku zawiesić przeznaczone do barwienia przedmioty. Pod nimi lub obok ustawić parownicę, napełnioną do 1/3 objętości węglanem sodowym. Zawartość parownicy zalać kwasem octowym (ok. 50 cm3 10-procentowego octu i natychmiast przykryć całość słojem odpowiedniej wielkości. Co 2…3 dni wymieniać zawartość parownicy, dodając za każdym razem nową porcję octu. Zabieg powtórzyć co najmniej trzykrotnie. Po powierzchniowym opłukaniu przedmiotów wodą wysuszyć je w strumieniu powietrza.
•    Zanurzać przedmioty w jednym z podanych niżej roztworów, o temperaturze pokojowej, zawierających w 1000 cm3 wody:
a) 330 g azotanu miedziowego i 330 g chlorku cynkowego,
b) 1000 g azotanu miedziowego i 350 g chlorku wapniowego,
c)  80 g siarczanu miedziowego i 20 g chlorku amonowego,
d) 500 cm3 stężonej wody amoniakalnej, 3 g chlorku amonowego i 3 g siarczanu miedziowego, e) 30 g azotanu miedziowego i 10 g chlorku amonowego – ten roztwór należy wcierać w powierzchnię metalu watą lub szmatką. Po osiągnięciu pożądanego zabarwienia opłukać przedmioty wodą i wysuszyć.