Spawanie tworzyw termoplastycznych

Spawanie tworzyw termoplastycznych. Folie z tych tworzyw spawa się najczęściej przez zgrzewanie za pomocą szybkozmiennych pól elektrycznych, wytwarzanych przez specjalne generatory. W warunkach domowych można uzyskać dobre wyniki zgrzewania za pomocą rozgrzanego krążka miedzianego lub mosiężnego, osadzonego obrotowo w uchwycie z materiału żle przewodzącego ciepło. Przetoczenie lekko dociśniętego krążka po brzegu złożonej folii uplastycznia ją, a docisk powoduje połączenie. Temperaturę nagrzania krążków należy dobrać doświadczalnie w zależności od rodzaju i grubości spawanej folii. Orientacyjne temperatury mięknienia tworzyw termoplastycznych podane są w haśle tworzywa sztuczne.