Sztuka w wersji modern

Sztuka w wersji modern.

Sztuka nowoczesna jest bardzo odmienna od tego, do czego ludzi przyzwyczaiła historia sztuki. Zadaniem sztuki zawsze było wyrażanie ducha epoki, ale do pewnego momentu w dziejach ludzkości miała ona bez względu na gatunek spełniać pewne wzorce estetyki. Łatwo było wówczas stwierdzić, które dzieło zasługuje na miano sztuki. Dzisiaj już tak prosto nie jest. Sztuka w wersji nowoczesnej wymyka się kanonom klasycznego piękna. Jest pełna niejasności i pozwala odbiorcom na dosyć swobodną interpretację. Wielu z nich nie może zrozumieć, że tak zwana modern art wymaga szukania odpowiedzi, co też konkretny autor mógł mieć na myśli. Każdy może wysnuć własny wniosek. Nasuwa się jednak wątpliwość, czy ma to większy sens? Sztuka nowoczesna uznaje kult twórcy oraz jego wizji. Nie musi ona być zrozumiała dla współczesnych, ponieważ artysta to wizjoner, który widzi więcej i często swoją własną epokę wyprzedza. Te wszechobecne wątpliwości, pokazywane chociażby na obrazach, są jednak wyrazem obecnych czasów. Pokazują zagubienie ludzi w świecie bez wyrazistych wartości. Świecie, który jak nigdy dotąd zapewnia jednostkom wolność. Niestety ludzie nie do końca wiedzą, co mogą z nią zrobić. Czy warto wydawać pieniądze na sztukę nowoczesną? Niektóre obrazy, mimo swoich nieoczywistości, są zwyczajnie piękne. Przekazują emocje, choć nie do końca można stwierdzić, co też mogą przedstawiać. Wiele z nich idealnie wkomponowuje się w minimalistyczne wnętrza.