Utrwalanie wydruku na tkaninach

Utrwalanie wydruku

Wysuszoną tkaninę poddać działaniu gorącej pary wodnej, np. w skrzyni drewnianej, do której parę doprowadza się rurką gumową założoną na szyjkę czajnika z gotującą się wodą. Czas utrwalania parą – ok. 15 min. Po parowaniu tkaninę wysuszyć.

Na tak zadrukowaną tkaninę można nakładać drugi rysunek w innym kolorze, oczywiście za pomocą innego szablonu.

W podobny sposób można wykonywać druki na foliach z tworzyw sztucznych. Farbę drukarską należy wówczas przyrządzić nie z wodą, lecz używając rozpuszczalników danego tworzywa.