Barwidła organiczne

BARWIDŁA POCHODZENIA ORGANICZNEGO (Pigmenty i laki). Pigmenty są to barwidła pochodzenia organicznego nie rozpuszczające się w wodzie (w praktyce stosuje się często nazwę pigmenty błędnie do barwideł nieorganicznych). Do lakierów stosuje się pigmenty nierozpuszczalne w olejach schnących i w rozpuszczalnikach organicznych. Do barwideł organicznych należy zaliczyć również laki, w których substancja organiczna jest rozpuszczalna w wodzie, Barwidło takowe otrzymuje się z barwnika i podłoża nieorganicznego, bezbarwnego. Pigmenty handlowe zawierają wypełniacze w stosunku 5:95 lub 10:90. Tak duży procent wypełniacza jest możliwy i dopuszczalny ze względu na bardzo dużą siłę barwienia pigmentu. Zastosowanie wypełniacza wpływa na znaczne obniżenie cen barwideł pigmentowych. rozszerza pojęcie „pigment” na wszelkie barwidła, toteż gatunki handlowe dystrybutora nie zawsze odpowiadają pojęciom naukowym w tym zakresie. Przykładem tego mogą być tzw. farby suche olejno-klejowe i wapienno-klejowe, określone  jako pigmenty rozcieńczone wypełniaczami nieorganicznymi: barytem lub wapniakiem. Równocześnie jako „pigmenty, nieorganiczne 100% takie pozycje, jak żółcień chromowa, błękit paryski, ultramaryny, które według klasyfikacji naukowej są barwidłami nieorganicznymi (mineralnymi) sztucznymi.