Bielenie drewna

bielenie drewnaPowierzchnię drewna przewidzianą do obróbki uszlachetniającej należy starannie wygładzić, następnie zwilżyć dość obficie wodą, wysuszyć w temperaturze pokojowej i ponownie przeszlifować, usuwając w ten sposób wszystkie luźno związane włókienka.

Bielenie drewna
Drewno o ciemnej barwie, przeznaczone do barwienia na jasne kolory lub do pokrywania lakierami o jasnych barwach, należy poddać procesowi bielenia. Bielenie przeprowadza się przez nasycenie powierzchni drewna najpierw zwykłą wodą, a następnie wodą utlenioną. Zabieg należy powtarzać w dobowych odstępach, aż
do uzyskania pożądanego stopnia wybielenia. Drewno o dużej zawartości żywic nie zwilża się dobrze roztworami wodnymi, a zatem wybieleniu ulegną głównie miejsca, w których żywicy jest mniej. Może to doprowadzić do powstania plam. W niektórych jednak przypadkach uzyskane tą metodą wyraźniejsze wystąpienie rysunku słojów daje dodatkowy efekt zdobniczy.