Substancje do szkliwienia i barwienia ceramiki

•    Szkliwa o temp. topnienia ok. 900°C:
a)    28 g piasku kwarcowego, 10 g skalenia i 160 g minii ołowiowej,
b)    54 g piasku kwarcowego i 229 g minii ołowiowej,
c)    54 g piasku kwarcowego i 258 g zasadowego węglanu ołowiawego (bieli ołowianej).

•    Szkliwa o temp. topnienia ok. 1000°C:
a)    18 g piasku kwarcowego, 8 g kaolinu, 6 g tlenku cynkowego (bieli cynkowej) i 68 g minii ołowiowej,
b)    100 g skalenia, 50 g kaolinu i 200 g boraksu krystalicznego.

Czynnikami barwiącymi szkliwa są zazwyczaj tlenki lub węglany metali, dodawane w trakcie mieszania składników szkliwa w ilości odpowiadającej kilku procentom masy szkliwa. Dodatek 1 …6% tlenku kobaltawego pozwala uzyskać barwę niebieską; 1 …6% tlenku lub węglanu miedziowego – barwę zieloną; 1 …3% tlenku miedziowego i 2…4% tlenku żelazowego – barwę brunatną; 0,5% tlenku żelazowego – barwę żółtą; 2…3% tlenku chromowego – barwę żółtą (tylko dla szkliw o wysokiej zawartości ołowiu); 2…5% tlenku miedziowego i 30…40% dwutlenku manganowego (braunsztynu) – barwę czarną.

•    Glazury pomarańczowoczerwone o temp. topnienia 960°C:
a)    206 g minii ołowiowej, 42 g węglanu magnezowego, 68,5 g chromianu ołowiawego, 54 g piasku kwarcowego, 28 g skalenia i 13 g kaolinu,
b)    206 g minii ołowiowej, 10 g węglanu wapniowego, 56 g chromianu ołowiawego, 23 g piasku kwarcowego i 41,5 g kaolinu.
•    Farby podszkliwne otrzymuje się przez roztarcie w 100 g gliceryny 100 g jednego z następujących związków:
a)    chlorku kobaltawego – w celu uzyskania farby niebieskiej,
b)    azotanu chromowego – zielonej,
c)    azotanu niklawego – brązowej,
d)    chlorku żelazowego – żółtobrązowej.

Malować pędzelkiem na podłożu ceramicznym, pozostawić do wsiąknięcia w podłoże, pokryć mieszanką szkliwa i wypalić w piecu.
Po osiągnięciu temperatury topnienia szkliwa, utrzymywać ją przez co najmniej 30 min, następnie wyłączyć dopływ prądu i zostawić przedmioty w piecu do ostygnięcia. Wyjmować po ostygnięciu do temperatury pokojowej.