Czynniki biologiczne

img27Czynniki biologiczne

Czynniki biologiczne. Do biologicznych czynników działających na magazynowane wyroby, powłoki ochronne na nie nałożone oraz opakowanie tych wyrobów należą: bakterie, pleśnie, owady i gryzonie. Znaczenie czynników biologicznych w procesie korodowania wyrobów metalowych magazynowanych po ich zakonserwowaniu jest znacznie mniejsze niż wpływ wilgotności i zanieczyszczeń powietrza. Wpływ czynników biologicznych ograniczony jest poza tym jedynie do tych obszarów, w których rozwija się intensywne życie biologiczne, np. w obszarach dżungli tropikalnej. Szkodliwość działania czynników biologicznych, które jak podkreślono występują przede wszystkim w strefach tropikalnych, jest dwojakiego rodzaju. Mogą one wydzielać szkodliwie działające na metal substancje powodujące jego korozję, albo pośrednio niszczyć powłokę ochronną i opakowanie przez co czynniki agresywne, np. wilgoć, mają łatwy dostęp do magazynowanych przedmiotów metalowych. Do substancji agresywnych wydzielanych przez bakterie i pleśnie należą produkty przemiany białka, np. siarkowodór, cysteina, amoniak, aminokwasy itp. Czynniki te działają przyspieszająco na korozję metali.