Wpływ soli, kwasów i alkalii na metale

img26Wpływ soli, kwasów i alkalii na metale

Wpływ soli, kwasów i alkalii na metale. Sole, kwasy i alkalia wywierają działanie chemiczne na metal tym łatwiej, im większe jest ich stężenie. Stężenie to wzrasta w czasie wyparowywania wody. Podobne działanie wywierają wszelkie sole pozostałe po operacjach obróbki cieplnej, chemicznej oraz mechanicznej jeśli nie są one w sposób szybki usunięte z powierzchni metalu a on sam nie zostanie zakonserwowany. Dwutlenek siarki, szczególnie w obecności wody, silnie przyspiesza korodowanie stali. Gaz ten absorbuje się w warstewce wody obecnej na powierzchni metalu, utlenia do trójtlenku siarki i tworzy z wodą rozcieńczony kwas siarkowy obniżając pH roztworu. Szybkość korozji stali gwałtownie wzrasta przy zmniejszeniu pH stal pokrywa się po kilku godzinach produktami korozji. Podobne działanie ma dwutlenek węgla, który również zmniejsza pH wody pokrywającej cienkim filmem metal zwiększając jej agresywność. Porównując różne zanieczyszczenia powietrza Vernon stwierdził, że szczególnie niebezpieczne jest zanieczyszczenie powietrza równocześnie dwutlenkiem siarki i cząsteczkami węglowymi. Zanieczyszczenie tego typu jest charakterystyczne dla obszarów przemysłowych i miejskich naszego kraju.