Zanieczyszczenia stałymi cząstkami

img25Zanieczyszczenia stałymi cząstkami

Zanieczyszczenia stałymi cząstkami. Cząsteczki stałe osadzające się na metalu powodują występowanie ogniw galwanicznych, uszkadzają miękkie powłoki ochronne, szczególnie powłoki olejowe. Cząsteczki te, a przede wszystkim sadza i koksik węglowy mają zaabsorbowany duży „ładunek” gazów agresywnych, np dwutlenku siarki i siarkowodoru, który oddają już na powierzchnię metalu w czasie procesu wymywania przez wodę. Proces ten występuje w chwili, gdy zostają one zwilżone przez wykondensującą się wilgoć. Powstaje wtedy kropla agresywnego roztworu, przeważnie o odczynie kwaśnym, powodująca natychmiastową punktową korozję metalu. Jeśli na wyrobach metalowych osadzają się stałe cząsteczki soli występuje często postać korozji zwana korozją nitkową ze względu na specyficzną jej formę. Zanieczyszczenia stałymi cząstkami stanowią poważne a często niedoceniane źródła potęgujące proces korozji wyrobów w czasie magazynowania i transportu. Należy podkreślić, że niebezpieczeństwo zapylenia w naszym kraju jest bardzo duże i z jego występowaniem i wpływem na korozję metali trzeba się w praktyce magazynowania poważnie liczyć. Osiadanie na wyrobach metalowych kropli agresywnych cieczy występuje wtedy, gdy są one magazynowane w okolicach przemysłowych lub nadmorskich, bądź transportowane koleją albo statkiem. Mgła, para wydobywająca się z kotłów, nieszczelnego centralnego ogrzewania parowego. oddziałów trawialni, hartowni i galwanizerni osadza się na powierzchni metali powodując powstawanie wżerów w bardzo krótkim czasie.