Zanieczyszczenie powietrza

img24Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza. Krople cieczy zanieczyszczające powietrze i niekorzystnie oddziaływujące na metale to przede wszystkim mgły i para wysycona dwutlenkiem węgla, dwutlenkiem siarki, solami i innymi zaabsorbowanymi lub rozpuszczonymi w niej związkami. Krople cieczy stanowiące poważne niebezpieczeństwo w czasie magazynowania w obszarze nadmorskim zawierają rozpuszczone sole. Krople cieczy unoszące się w powietrzu pomieszczeń stykających się z trawialniami zawierają kwasy lub alkalia, natomiast w pobliżu hartowni są wysycone chlorkami parującymi z gorących kąpieli solnych. Gazy, które są najczęstszym składnikiem zanieczyszczającym, powietrze to przede wszystkim dwutlenek węgla i dwutlenek siarki. Ilości tych gazów są bardzo znaczne i zanieczyszczenie nimi ma miejsce powszechnie w każdym miejscu uprzemysłowionym oraz na obszarach zabudowanych. Wszystkie wymienione zanieczyszczenia mają znaczny wpływ na przebieg procesu korozji. Ochrona przed korozją za pomocą środków bezpośrednio nakładanych na metal oraz opakowań ma między innymi za zadanie odizolowanie metalu przed osiadaniem na nim wszelkiego rodzaju kurzu i pyłu, osadzaniem się kropli cieczy oraz dopływem powietrza zanieczyszczonego gazami agresywnymi.