Wpływ wilgotności względnej

img23Wpływ wilgotności względnej

Wpływ wilgotności względnej. Przenikanie kropli wody pod powierzchnię oleju konserwującego jest szczególnie niekorzystne. Ponieważ tlen rozpuszcza się w oleju lepiej niż w wodzie, dlatego jego przechodzenie do powierzchni metalu stykającej się z kroplą wody przebiega w łatwy sposób. Stworzone są przeto warunki do gwałtownego zachodzenia procesu korozji pod warstwą oleju konserwacyjnego, gdyż występuje ogniwo lokalne. Z faktu, że wilgotność względna ma duży wpływ na korozję, można wysnuć praktyczne wnioski na temat szybkiego korodowania wyrobów metalowych magazynowanych w wilgotnych magazynach, oraz w strefach klimatycznych, gdzie utrzymuje się duża wilgotność. Część atmosfery bezpośrednio otaczająca ziemię jest w poważnym stopniu zanieczyszczona wskutek obecności w niej ciał stałych, kropli agresywnych cieczy oraz gazów. Do ciał stałych stanowiących poważne zanieczyszczenie atmosfery należą cząsteczki piasku, pyłu węglowego, sadzy, stałych cząsteczek różnych związków chemicznych i substancji organicznych rozpylonych w powietrzu.