Wpływ wilgotności na korozję

img22Wpływ wilgotności na korozję

Wpływ wilgotności na korozję. Powietrze znajdujące się w pomieszczeniach zamkniętych takich jak magazyny, ładownie statków, opakowania, zawiera pewną ilość wilgoci, której ilość można określić. Wszelkie zmiany temperatury w kierunku jej obniżania powodują zwiększenie wilgotności względnej lub jej wykondensowywanie, jeśli przekroczony zostanie punkt rosy. Zarówno jeden jak i drugi przypadek jest niekorzystny, gdyż powoduje albo wykondensowywanie się wilgoci w kapilarach metalu albo tworzenie się kropel wody na powierzchni metalu. Zjawisko lokalnego zwiększenia wilgotności w niektórych miejscach wyrobu zakonserwowanego na czas transportu może wystąpić w przypadku zapakowania wyrobu w wilgotne skrzynie, styku z wilgotnym papierem, tekturą, filcem, płytą pilśniową, wojłokiem, workiem jutowym lub bawełnianym. Materiały te po ogrzaniu wypacają zawartą w nich wilgoć, która osiada na znajdujących się głębiej zimnych częściach metalowych. Obecność w opakowaniu woreczków z żelem krzemionkowym całkowicie wysyconym wilgocią; szczególnie wtedy, gdy woreczki znajdują się w bezpośredniej bliskości części metalowych, może również spowodować (wypacanie się wilgoci przy podwyższeniu temperatury w opakowaniu. Końcowym efektem jest osadzanie się wilgoci na chłodniejszym metalu, co jest bezpośrednią przyczyną jego korodowania.