Emalie nitrocelulozowe

img27Emalie nitrocelulozowe „52″. Stanowią zawiesinę barwideł i pigmentów w spoiwie będącym roztworem nitrocelulozy, żywic i plastyfikatorów. Nadają się do natrysku po rozcieńczeniu w stosunku co najmniej 1 część rozpuszczalnika na 2 części emalii. Trzykrotny natrysk emalii powinien całkowicie pokrywać podkład powierzchni lakierowej. Nitroemalia po dokładnym wymieszaniu powinna stanowić jednolitą zawiesinę barwidła (pigmentu) w roztworze nitrocelulozy. Nie powinna zawierać grudek i zanieczyszczeń. Warstwa jednego natrysku powinna wysychać w ciągu 30 min. w temperaturze 18°C i normalnej wilgotności powietrza tak, aby można było natryskiwać warstwę następną. Nitroemalia powinna tworzyć na malowanych powierzchniach jednolitą błonę, dobrze przylegającą do podłoża, która po wyszlifowaniu pastą do szlifowania i wypolerowaniu płynem do polerowania powinna uzyskać głęboki i trwały połysk. Po natrysku trzech warstw w odstępach 30 do 40 min. malowana powierzchnia powinna nadawać się do szlifowania i polerowania po upływie 24 godz. Powłoka z emalii nitro nie powinna być wrażliwa na działanie benzyny i smarów. Emalie ,,52″ stosowane są na drewno lub żelazo jako wierzchnia warstwa na podkład nitro przy technice nitrocelulozowej/lub na międzywarstwową pod nitro przy kombinowanej technice olejno — nitrocelulozowej. Powierzchnie drewniane pokryte emaliami nitro nie powinny być wystawiane na wpływy atmosferyczne.